Výstava obrazů, bumerangů, čaring

26. února v 14:10

místo konání: Mandalka, Bystřice 35

Bedřich Novotný - výtvarník a autor originálních bumerangů

O autorovi : narodil se 1962 V Táboře, kde žije a tvoří, posledních 25 let se věnuje aktivně olejomalbě.

V počátku své tvorby jeho náměty tvořily fantazie se surrealistickým podtextem. Od roku 2008 se více věnuje malbě v krajině a zúčastňuje se plenérů, které pořádá NG v Praze pod vedením ak. mal. Milana Periče. Je pravidelným účastníkem setkání výtvarníků amatérů i profesionálů, kteří se společně věnují malbě v přírodě, v současnosti tato setkání spoluorganizuje. S jeho dílem jsme se mohli seznámit na několika autorských i společných výstavách po celé ČR. Autor sám vytváří díla nekomerčního charakteru a proto jeho soubor prací je výrazně soukromou záležitostí. Oblíbeným místem pro malbu v plenéru je oblast České Kanady. Ve volné tvorbě můžeme vidět posun ke strukturální malbě. S detailním pohledem na Jihočeskou krajinu a barevným vnímáním dějů se řadí mezi autory, kteří ve svém díle navazují na myšlenku impresionismu …a prožívají tak tvorbu uprostřed měnícího se světla ……
Pokud si budete chtít výstavu prohlédnout, zvoňte nebo volejte 604 226 580