Historie

19. ledna v 13:32

Existence mízních cév byla známa již Hippokratovi (460 - 377 před Kr.), Aristoteles (384 - 322 před Kr.) popsal cévy s bílou krví.

Po 17. století Rudbeck popsal poprvé návrat lymfatického systému do krevního. Bartholius první popsal lymfatický systém jako celek a označil jeho základní funkce.

V roce 1932 začali manželé Vodderovi z Dánska studovat jemné krouživé pohyby rukou podél lymfatického systému a zabývali se tím, jaký mají vliv tyto pohyby na transport lymfy v lymfatickém řečišti.

Tento jemný pohyb rukou se stal základem současné manuální lymfodrenáže. V roce 1936 vystoupili v Paříži na mezinárodní výstavě zdraví a krásy s lymfatickou drenáží. Jejich metodu v r. 1963 uvedl v Essenu do praxe dr. Asdonek. V r. 1967 prof. Kuhnke a prof. Földi založili společnost Manuální lymfodrenáže dr. Voddera.

Zakladatelem české lymfologie byl Mudr. M. Bechyně, jeho zásluhou se dostal tento obor vedle německé lymfologie do evropské špičky. 14.8.1992 byla v Karových Varech založena Česká lymfologická společnost a zároveň proběhlo I. školení v Manuální lymfodrenáži.